Personagem: Xyloto
Nome:Xyloto Gênero:Masculino
Level:316 Clan:Pokemon Trainer
Mundo:Ancient Apelido:Xyloto
Conta:Free Grupo:Player
Status:Offline